Keukenontwerp

Keukenontwerp
Ontwerp Advies

Een efficiente grootkeuken begint bij van der Most

Horecahandel van der Most is gespecialiseerd in het ontwerpen & inrichten van professionele grootkeukens voor restaurants, bedrijfskantines, instellingkeukens en andere.

Een efficiente grootkeuken vraagt om speciale aandacht bij ontwerp en bouw.

Autocad2.JPG

Samen met u als ondernemer doorlopen wij het traject van ontwerp tot bouw.

Bekijk onderstaand een voorbeeld 3D keukenontwerp van Horecahandel van der Most (4Mb). Dit betreft een pdf welke u kunt roteren, inzoomen en component voor component kunt bekijken.

3D KEUKEN

Na het opstellen van een definitief ontwerp, kan binnen een zo kort mogelijke termijn worden uitgevoerd.

Wij hebben hiervoor een eigen
technische dienst die de keukens plaatst en onderhoud.